Kategoria: Słownik SEO

Przyspieszone strony mobilne - definicja słownika SEO 0

Przyspieszone strony mobilne

Przyspieszone strony mobilne (Accelerated Mobile Pages, AMP) – jest to zbiór wytycznych określający technologię przyspieszania ładowania stron na urządzeniach mobilnych. Za jej pomocą w bardzo szybki sposób można renderować strony internetowe posiadające statyczne treści....

Accelerated Mobile Pages - definicja słownika SEO 0

Accelerated Mobile Pages

Accelerated Mobile Pages, AMP (Przyspieszone strony mobilne) – jest to technologia, której założeniem jest przyspieszenie ładowania stron na urządzeniach mobilnych. Dzięki niej można bardzo szybko renderować strony www, które posiadają statyczne treści. Bardzo istotne...

Brandowy anchor - definicja słownika SEO 0

Brandowy anchor

Brandowy anchor (Brand anchor text) – jest to treść odnośnika, która w sobie zawiera nazwę firmy lub brandu linkowanej strony internetowej. Brandowe anchory mają znaczenie nie tylko wizerunkowe budujące świadomość marki ale także w...

Brand anchor text - definicja słownika SEO 0

Brand anchor text

Brand anchor text (Brandowy anchor) – są to teksty odnośników, zawierające w swojej treści nazwę firmy lub brandu, który reprezentują. Same w sobie mają znaczenie wizerunkowe i pomagają nie tylko w pozycjonowaniu (w końcu...

Mobile first index - definicja słownika SEO 0

Mobile-first index

Mobile-first index (Algorytm mobile-first index) – jest to efekt działań Google aby wszystkie strony były mobile-firendly. Gdy strona przechodzi na mobile first indeks, znaczy to że punktem startowym dla Google do oceny staje się...

Algorytm mobile first index - definicja słownika SEO 0

Algorytm mobile-first index

Algorytm mobile-first index (Mobile-first index) – jest krokiem Google do uczynienia wszystkich stron mobile-friendly. Przejście strony na mobile first index oznacza, że wersja mobilna strony internetowej staje się punktem startowym dla Google przy jej...

Anchor text distribution - definicja słownika SEO 0

Anchor text distribution

Anchor text distribution (Rozkład anchor tekstów) – jest to rozkład ilościowy anchorów linków prowadzących do danej domeny. W ramach rozkładu anchorów przedstawia się jakie anchory prowadzą do danej strony i jakie jest ich występowanie...

Rozkład anchor tekstów - definicja słownika SEO 0

Rozkład anchor tekstów

Rozkład anchor tekstów (Anchor text distribution) – jest to ilościowe zestawienie anchorów odnośników prowadzących do określonej domeny. W rozkładzie anchorów prezentuje się jakie anchory prowadzą do danej domeny i jak często występują (zarówno liczbowo...

Treść odnośnika - definicja słownika SEO 0

Treść odnośnika

Treść odnośnika, kotwica (Anchor text) – jest to tekst (lub inna zawartość), z której wychodzi link do strony internetowej lub zasobu. Czasami nazywa się ją tekstem zakotwiczenia ze względu na dosłowne tłumaczenie. Treść, z...

Anchor text - definicja słownika SEO 0

Anchor text

Anchor text (Treść odnośnika, kotwica) – jest to treść, z której wychodzi link, czasem nazywana jego zakotwiczeniem. Tekst ten znajduje się między znacznikiem otwierającym <a> a znacznikiem zamykającym linki (hiperłącze) </a>. Ogólnie rzecz biorąc...