Kategoria: Grafy

Algorytm przeszukiwania w głąb DFS logo 0

Przeszukiwanie grafu w głąb – algorytm DFS

Większość świata przedstawionego można przedstawić za pomocą odpowiednich grafów. Wynika to z faktu, że większość obiektów i zdarzeń jest w mniejszym lub większym stopniu ze sobą powiązana. Często zachodzi w praktyce konieczność sprawdzenia wszystkich...

1

Co to jest Graf, do czego służy i jakie są jego zastosowania?

Człowiek ma naturalną tendencję do opisywania i porządkowania otaczającego go świata. W tym celu ludzkość wymyśliła wiele pojęć służących do opisu świata materialnego – rzeczywistego między innymi za pomocą różnych parametrów. Zgodnie z tą...