Autor: Seoit

Wzmianka o marce - definicja słownika SEO 0

Wzmianka o marce

Wzmianka o marce (Brand mention) – jest to dowolne nawiązanie w treści nazwy firmy lub brandu w witrynie innej niż ta, która jest pozycjonowana. Bardzo często takie wzmianki, komentarze czy wywołania są niepodlinkowane i...

Brand mention - definicja słownika SEO 0

Brand mention

Brand mention (Wzmianka o marce) – jest to dowolna wspomnienie w tekście o nazwie firmy lub na temat brandu na innej stronie niż pozycjonowana. Często takie wpisy, komentarze czy wspomnienia nie są linkami do...

4

Aktualizacja algorytmu Pirat – walka z filmikami w wyszukiwarce.

10 sierpnia 2012 Google stworzył i wprowadził algorytm Google Pirate w celu walki ze stronami, które udostępniały materiały chronione prawami autorskimi, a to jak wiadomo w większości Państw jest niezgodne z prawem. Od tego...

Przyspieszone strony mobilne - definicja słownika SEO 0

Przyspieszone strony mobilne

Przyspieszone strony mobilne (Accelerated Mobile Pages, AMP) – jest to zbiór wytycznych określający technologię przyspieszania ładowania stron na urządzeniach mobilnych. Za jej pomocą w bardzo szybki sposób można renderować strony internetowe posiadające statyczne treści....

Accelerated Mobile Pages - definicja słownika SEO 0

Accelerated Mobile Pages

Accelerated Mobile Pages, AMP (Przyspieszone strony mobilne) – jest to technologia, której założeniem jest przyspieszenie ładowania stron na urządzeniach mobilnych. Dzięki niej można bardzo szybko renderować strony www, które posiadają statyczne treści. Bardzo istotne...

Brandowy anchor - definicja słownika SEO 0

Brandowy anchor

Brandowy anchor (Brand anchor text) – jest to treść odnośnika, która w sobie zawiera nazwę firmy lub brandu linkowanej strony internetowej. Brandowe anchory mają znaczenie nie tylko wizerunkowe budujące świadomość marki ale także w...

Brand anchor text - definicja słownika SEO 0

Brand anchor text

Brand anchor text (Brandowy anchor) – są to teksty odnośników, zawierające w swojej treści nazwę firmy lub brandu, który reprezentują. Same w sobie mają znaczenie wizerunkowe i pomagają nie tylko w pozycjonowaniu (w końcu...

Mobile first index - definicja słownika SEO 0

Mobile-first index

Mobile-first index (Algorytm mobile-first index) – jest to efekt działań Google aby wszystkie strony były mobile-firendly. Gdy strona przechodzi na mobile first indeks, znaczy to że punktem startowym dla Google do oceny staje się...

Algorytm mobile first index - definicja słownika SEO 0

Algorytm mobile-first index

Algorytm mobile-first index (Mobile-first index) – jest krokiem Google do uczynienia wszystkich stron mobile-friendly. Przejście strony na mobile first index oznacza, że wersja mobilna strony internetowej staje się punktem startowym dla Google przy jej...

Anchor text distribution - definicja słownika SEO 0

Anchor text distribution

Anchor text distribution (Rozkład anchor tekstów) – jest to rozkład ilościowy anchorów linków prowadzących do danej domeny. W ramach rozkładu anchorów przedstawia się jakie anchory prowadzą do danej strony i jakie jest ich występowanie...

Rozkład anchor tekstów - definicja słownika SEO 0

Rozkład anchor tekstów

Rozkład anchor tekstów (Anchor text distribution) – jest to ilościowe zestawienie anchorów odnośników prowadzących do określonej domeny. W rozkładzie anchorów prezentuje się jakie anchory prowadzą do danej domeny i jak często występują (zarówno liczbowo...

Treść odnośnika - definicja słownika SEO 0

Treść odnośnika

Treść odnośnika, kotwica (Anchor text) – jest to tekst (lub inna zawartość), z której wychodzi link do strony internetowej lub zasobu. Czasami nazywa się ją tekstem zakotwiczenia ze względu na dosłowne tłumaczenie. Treść, z...

Anchor text - definicja słownika SEO 0

Anchor text

Anchor text (Treść odnośnika, kotwica) – jest to treść, z której wychodzi link, czasem nazywana jego zakotwiczeniem. Tekst ten znajduje się między znacznikiem otwierającym <a> a znacznikiem zamykającym linki (hiperłącze) </a>. Warto też przeczytać...

Link bezwzględny - definicja słownika SEO 0

Link bezwzględny

Link bezwzględny (Absolute link) – jest to bezpośrednia ścieżka do zasobu będąca adresem z dokładną lokalizacją. Dla przykładu domenadlaprzykladu.pl/porady/najlepsze-tipy.html (taki sam sposób adresacji jak standardowe ścieżki systemowe do pliku lub folderu). Zobacz także artykuł...

Absolute Link - definicja słownika SEO 0

Absolute link

Absolute link (Link bezwzględny) – jest to adres zawierający dokładną lokalizację (ścieżkę dostępu do zasobu) pliku. Na przykład: przykladowadomena.pl/porady/najlepsze-tipy.html (tak samo jak ścieżka systemowa do pliku lub folderu). Zobacz również: Jak wstawić link na...

Above the fold - definicja słownika SEO 0

Above the fold

Above the fold (Powyżej linii przewijania) – jest to część strony internetowej, która jest widoczna na pierwszym ekranie zaraz po załadowaniu strony, bez konieczności przewijania. Wszystko poniżej jest określane jako below the fold. Większość...

Powyżej linii przewijania - definicja słownika SEO 0

Powyżej linii przewijania

Powyżej linii przewijania (Above the fold) – jest to pierwszy ekran, który jest widoczny po wczytaniu się strony internetowej, bez konieczności przewijania strony w dół. Zawartość zawarta poniżej linii ją określającej nazywana jest below...

Gray Hat SEO - definicja słownika SEO 0

Gray Hat SEO

Gray Hat SEO – jest to zbiór działań pozycjonujących i optymalizujących pomiędzy Black Hat SEO a działaniami dozwolonymi przez Google (White Hat SEO). Pojęcie powstało z powodu nieostrego przedstawiania wielu aspektów przez Google (poniekąd...

Black Hat SEO - definicja słownika SEO 0

Black Hat SEO

Black Hat SEO (BHS) – są to ogólnie pojęte działania pozycjonujące niezgodne z wytycznymi Google dla Webmasterów. O ile wiele działań i wytycznych jakie można podejmować są nieostro określone przez Google to część z...

White Hat SEO - definicja słownika SEO 0

White Hat SEO

White Hat SEO – są to wszelkie działania podejmowane na stronie internetowej oraz poza nią, które są zgodne z wytycznymi oraz zasadami sugerowanymi przez Google. Działania te wykluczają działania spamerskie oraz nieetyczne sposoby pozycjonowania...